نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

♨️ رحمانی فضلی: در شرایط قرمز تعطیلی عمومی اِعمال

♨️ رحمانی فضلی: در شرایط قرمز تعطیلی عمومی اِعمال می‌شود وزیر کشور: 🔹 اگر در یک استان، تنها دو شهرستان قرمز یا زرد شود، محدودیت ها برای همان دو شهرستان است، نه کل استان 🔹 در شرایط قرمز، تقریبا تعطیلی کامل است، بجز مشاغل سطح ۱ و بخشی از کارکنانی که ضروری است در محل کار حضور یابند. در شرایط قرمز تعطیلی عمومی اِعمال می‌شود. ==== 🔖 @eranico_com